Customer Service & Support

Support

Content

שירות ואחריות

כתב שירות/אחריות

האחריות למדפסות תלת ממד UP תכלול החלפת חלקים מקולקלים ללא חיוב במשך 12 חודשים מתאריך התקנת המכשיר באתר הלקוח *
השרות לטיפול בתקלות יכלול תמיכה טלפונית, תיקון במעבדת החברה ובאתר הלקוח על פי צורך שיקבע לפי שיקול בלעדי של הצוות הטכני הייעודי של החברה. אנו מתחייבים לטפל בכל תקלה בתוך 3-5 ימי עסקים.
בגבולות הגאוגרפיים חדרה-גדרה השרות באתר הלקוח יינתן ללא כל חיוב נוסף. מעבר לגבולות הנ"ל תהיה בידי הלקוח בחירה להביא את המכשיר טעון תיקון למעבדת החברה או לבצע את התיקון בשטח תמורת תשלום שיבטיח את כיסוי מלא של הוצאות נסיעה.
בתום 12 חודשים ראשונים תינתן ללקוח ברירה של:

א. כיסוי מלא עבור תיקון תקלות וחלפים כאמור ללא חיוב נוסף תמורת תשלום של 1500 ₪ + מע"מ לשנה נוספת.

ב. הזמנת שרות תמורת תשלום של 300 ₪ + מע"מ לשעת עבודה של טכנאי במעבדת החברה/אתר הלקוח. לתעריף הנ"ל יתווסף תשלום עבור חלקי חילוף והוצאות נסיעה. מחירים של רוב חלקי חילוף ניתן למצוא באתר החברה: http://www.easy3d.co.il/ProductsList.aspx?cid=6

*החלפת חלקים ללא חיוב מותנת בשימוש והפעלת מדפסות על פי הוראות היצרן המצויים במדריך הפעלה מלא: http://www.easy3d.co.il/Sites/easy3d/Uploads/Editor/Documents/UP%20Plus%202%20User%20Manual.pdf

סרטוני הדרכה

הורדת תוכנה

תכונות התוכנה:

UP! v2.12(WIN), UP! v2.13-MAC.

ניתנת להורדה (מחייבת שימוש בתוכנת מידול נפרדת כגון Solidworks, Inventor או TinkerCAD ליצירת המודל בטרם פתיחתו והדפסתו דרך תוכנת !UP )
מקבלת קבצי STL ומסוגלת לבצע פעולות טרום-הדפסה בסיסיות כגון שינוי גודל, הזזה ו-layout . לאחר מכן מכינה ושולחת את המודלים להדפסה ב- !UP אוטומטית לחלוטין, ממשק ידידותי למשתמש.

הפקה אוטומטית של כל מבני התמיכה והבסיס הנחוצים. מבני התמיכה מודפסים מאותו החומר של המודל וניתנים לניתוק ע"י שימוש בכלים המסופקים עם המוצר. חיבור מינימלי בין המבנה התומך או הבסיס והחלק עצמו מותירים גימור חיצוני אחיד. אין מגבלות בניה או זוויות overhang מקסימליות. תוכנת !UP בונה את האובייקט שאתה מעצב – לא משנה מה צורתו.

תצוגה מקדימה הכוללת הערכת זמן הדפסה וכמות החומר הנחוץ

Layout אוטומטי

סיבוב, שינוי גודל והזזה של אובייקט תלת מימדי

בחירת עובי שכבה – 0.15מ"מ, 0.20מ"מ, 0.25מ"מ, 0.30מ"מ, 0.40מ"מ Resolution

בחירת מהירות/איכות הדפסה

שינוי עובי המוצק של המודל באמצעות מילוי כוורת

זוויות תמיכה אוטומטיות, 10 עד 80 מעלות

מערכות הפעלה: Windows XP, Vista, Windows 7, Mac OS

הורדת גירסה אחרונה של תוכנה:

UP! v2.12 - WIN

עדכונים ושיפורים בגרסה 2.12

התקנה אוטומטית של drivers
שיפור בשעון זמן והוספת סרגל התקדמות עבודה
שיפור בהגדרות בהדפסת PLA

UP! v2.13 - MAC

גרסאות קודמות:
UP! v2.0 - WIN

UP! v1.18 - MAC

UP! v1.18 - WIN

UP! v1.17 - WIN

UP! v1.16 - WIN

UP! V1.3 - MAC

FaLang translation system by Faboba